Обяви за работа във Варнаот bg-rabota.comОбяви за работа от Дирекция "Бюро по труда"

Варна - Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях


Варна - Сервитьори и бармани


Варна - Сервитьори и бармани


Варна - Сервитьори и бармани


Варна - Други неквалифицирани работници


Варна - Друг обслужващ персонал


Варна - Сервитьори и бармани


Варна - Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях


Варна - Друг обслужващ персонал


Каварна - Ръководители на други услуги


Варна - Сервитьори и бармани


Варна - Сервитьори и бармани


Варна - Сервитьори и бармани


Варна - Сервитьори и бармани


Варна - Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО


Варна - Посредници в бизнес услугите


Варна - Посредници в бизнес услугите


Варна - Юристи


Варна - Продавачи в магазини


Варна - Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството


Варна - Продавачи в магазини


Варна - Посредници в бизнес услугите


Варна - Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)


Варна - Персонал, водещ стокови и транспортни документи


Варна - Приложни специалисти по финанси и математика


Варна - Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)


Варна - Техници по контрол на производствени процеси


Варна - Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка


Варна - Чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения


Варна - Учители в начален етап на основното образование (I-IV клас) и в предучилищно възпитание и подготовка
Общо 668 обяви Страница от 23  Предишна | Следваща