Обяви за работа във Варнаот bg-rabota.comОбяви за работа от Дирекция "Бюро по труда"

Каварна - Персонал, информиращ клиенти


Каварна - Продавачи в магазини


Каварна - Друг обслужващ персонал


Каварна - Сервитьори и бармани


Каварна - Други неквалифицирани работници


Каварна - Персонал, информиращ клиенти


Варна - Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях


Варна - Сервитьори и бармани


Варна - Сервитьори и бармани


Варна - Сервитьори и бармани


Варна - Други неквалифицирани работници


Варна - Друг обслужващ персонал


Варна - Сервитьори и бармани


Варна - Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях


Варна - Друг обслужващ персонал


Каварна - Ръководители на други услуги


Варна - Сервитьори и бармани


Варна - Сервитьори и бармани


Варна - Сервитьори и бармани


Варна - Сервитьори и бармани


Варна - Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО


Варна - Посредници в бизнес услугите


Варна - Посредници в бизнес услугите


Варна - Юристи


Варна - Продавачи в магазини


Варна - Приложни специалисти с контролни функции в добивната и преработващата промишленост и строителството


Варна - Продавачи в магазини


Варна - Посредници в бизнес услугите


Варна - Учители по общообразователна подготовка в средното образование (V-XII клас)


Варна - Персонал, водещ стокови и транспортни документи
Общо 674 обяви Страница от 23  Предишна | Следваща