Обяви за работа във Варнаот bg-rabota.comОбяви за работа от Дирекция "Бюро по труда"

Варна - Сервитьори и бармани


Варна - Водачи на тежкотоварни автомобили и автобуси


Варна - Сервитьори и бармани


Варна - Готвачи


Варна - Други неквалифицирани работници


Варна - Готвачи


Каварна - Готвачи


Каварна - Техници по радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника


Каварна - Готвачи


Варна - Сервитьори и бармани


Варна - Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях


Варна - Персонал, водещ счетоводни сметки и документи


Каварна - Продавачи в магазини


Варна - Продавачи в магазини


Варна - Персонал, водещ счетоводни сметки и документи


Варна - Общи административни служители


Варна - Общи административни служители


Варна - Техници по радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника


Варна - Ръководители в бизнес услугите и административните дейности


Варна - Писатели, журналисти и езиковеди


Варна - Други преподаватели


Варна - Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях


Каварна - Работници в селското, горското и рибното стопанство


Каварна - Сервитьори и бармани


Каварна - Приложни специалисти по финанси и математика


Варна - Приложни специалисти по финанси и математика


Варна - Посредници в бизнес услугите


Каварна - Други квалифицирани работници и сродни на тях занаятчии


Каварна - Сервитьори и бармани


Каварна - Сервитьори и бармани
Общо 659 обяви Страница от 22  Предишна | Следваща